Positieve priming

Priming? Wat is dat voor een hippe naam? Bron: Wikipedia Priming is het verschijnsel dat een stimulus een snellere of sterkere respons in het brein oproept als die stimulus eerder waargenomen is. Priming wordt beschouwd als een van de manifestaties van het impliciete, of niet-declaratieve geheugen. Superduidelijk dus… Ik zie priming meer als een term …

Positieve priming Lees verder »